Management si Obiective PDF Print E-mail

SCOPUL PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT ŞI PRINCIPALELE OBIECTIVE DE MANAGEMENT

Scopul managementului Parcului Naţional Retezat este păstrarea Parcului Naţional Retezat ca un loc unde natura să-şi urmeze cursul firesc, ale cărui valori să fie recunoscute de publicul larg, localnici şi oameni de ştiinţă, unde turiştii responsabili sunt bineveniţi, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este reglementată.

Principalele obiective de management sunt:

  • Creşterea sau menţinerea, cel puţin la nivelul lor actual, a populaţiilor de animale şi plante din Parcul Naţional Retezat - Sit Natura 2000 şi menţinerea habitatelor din zonele cu protecţie strictă şi cu protecţie integrală în starea lor naturală sau cât mai aproape de aceasta, precum şi limitarea impactului uman în celelalte zone din parc la un nivel la care nu produc modificarea proceselor naturale
  • Menţinerea şi conservarea caracteristicilor geologice şi a frumuseţii peisajului munţilor Retezat
  • Încurajarea activităţilor tradiţionale şi/sau a celor existente care nu dăunează biodiversităţii, peisajului sau mediului fizic al parcului prin reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor de utilizare a resurselor din parc
  • Încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi economice în afara Parcului Naţional Retezat, care, prin utilizarea durabilă a resurselor, să le aducă beneficii şi să contribuie la reducerea presiunii asupra resurselor din Parc, promovând împreună cu comunităţile locale valorile culturale si tradiţionale în vederea creşterii valorii zonei şi a Parcului National
  • Promovarea unui turism care să nu afecteze negativ Parcul, să ducă la creşterea respectului pentru valorile Parcului şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale ale zonei în circuitul turistic al Parcului Naţional Retezat
  • Conştientizarea şi educarea publicului şi a factorilor interesaţi pentru înţelegerea importanţei conservării naturii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor PNR ca parc naţional şi Sit Natura 2000
  • Managementul eficient şi adaptabil al Parcului National Retezat prin asigurarea unui sistem integrat de gospodarire
 

SUS