DA și NU în Retezat PDF Print E-mail

Răspunsuri la întrebările frecvente ale turiștilor

1. Unde se pot cumpăra bilete de vizitare a parcului?

La centrele de vizitare Nucșoara și Ostrovel, la cabana Cascada și pensiunea Codrin din Cârnic, la punctul de intrare Gura Apei, la Centrul de informare Pietrele, la Punctul Salvamont Buta, pe raza parcului de la personalul APNR aflat în misiune pe teritoriul parcului.

2.Unde se pot găsi date despre biletul de vizitare?
Datele referitoare la cuantumul tarifului de vizitare, precum și excepțiile de la plata biletului de vizitare sunt postate la loc vizibil, pe www.retezat.ro, la centrele de vizitare ale parcului și în celelalte puncte de unde se pot cumpăra bilete. La intrările în parc sunt amplasate afişe, dar acestea sunt mereu vandalizate.
Baza legală
OUG 57/2007 cu completările şi modificările ulterioare : art. 30, alin. (3), art. 53, alin. (3.1), lit. (a).
Regulamentul PN Retezat, art. 26 (1)

3.De ce nu sunt oameni care să dea bilete, la toate punctele de intrare în parc?
Pe schema de personal a APNR nu sunt prevăzute astfel de posturi. Numărul de angajați pentru PNR este stabilit prin HG 230/2003. În acest domeniu nu este eficient să se lucreze cu voluntari, deoarece ar fi foarte complicat dpdv al legislatiei fiscale privind calitatea de gestionar şi condiţiile în care poate fi acordată aceasta.
Baza legală
HG 230/2003, Anexa 2; Legea 22/1969.

4.De ce nu sunt tot timpul rangeri pe trasee să dea bilete și informații?

Fiecărui ranger îi sunt arondate aprox. 3500 ha din parc. Fișa postului unui ranger este foarte complexă, aceștia având mult mai multe atribuții în afară de cele desfășurate pe traseele. Dacă ar sta o zi întreagă pe traseu să vândă bilete, nu și-ar putea duce la îndeplinire toate sarcinile, printre care și munca de informare/întreținere a centrelor de vizitare. În situaţiile când întâlnesc turişti, emit bilete şi oferă informaţii.

5.Ce se face cu banii încasați pentru vizitarea parcului?

Prețul  biletului de vizitare este 10 lei și are valabilitate 7 zile. Din această sumă, 24% se virează la bugetul de stat, ca TVA, iar restul de 8,06 lei se folosește în completarea sumelor alocate din alte surse pentru: igienizarea parcului, întreţinerea şi repararea dotărilor APNR (ex. refugiile Zănoaga şi Stănuleţi), refacerea potecilor (în colaborare cu Salvamont, conf. HG 77/2003) şi pentru panouri informative.

6.De ce se plătesc două feluri de bilete de vizitare la Gura Apei?

La Gura Apei se plătesc două sume de bani cu destinaţii diferite, astfel:
-10 lei se plătesc Administrației Parcului Naţional Retezat (mai puțin de 1,5 lei/zi),
- 15 lei/autovehicul se plătesc Direcției Silvice Hunedoara pentru folosirea drumului auto forestier care duce la Gura Bucurei. Acești bani se folosesc în totalitate pentru întreținerea drumului.

7.De ce trebuie ca turiștii să meargă pe traseele marcate?

Trebuie să folosim traseele marcate pentru binele parcului și al vizitatorilor:
- pentru a nu ne rătăci și pentru a fi găsiți și salvați mai rapid în caz de accidentare;
- pentru evitarea accidentelor (ex. mergând mai sus de traseul turistic, putem disloca pietre sau crengi care pot cădea peste cei aflați mai jos, pe traseu);
- deoarece pe traseele marcate stratul vegetal este mai subțire, astfel încât se pot vedea și evita cu ușurință pericolele (ex. gropi, vipere);
- pentru a nu crea prejudicii ecosistemelor naturale, prin conturbarea lor pe suprafeţe mari;
Baza legală
OUG 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, art. 53, ali. (1), lit. (l);
Regulamentul PNR, art. 27 (1)

8. De ce trebuie să ținem câinii în lesă chiar dacă sunt cuminți și ascultători?

Se poate merge cu câinele în Retezat, cu condiția ca acesta să fie ținut în lesă. Câinii au instinct de vânător și majoritatea se comportă ca atare, putând pune în pericol viața animalelor mici sau a puilor de animale, sau chiar sănătatea altor persoane care se găsesc pe teritoriul parcului. Câinii lăsați liberi, să alerge pe unde vor ei, pot fi mușcați de vipere sau răniți de animale sălbatice. Nefiind lângă noi, nu-i putem apăra/ajuta.
Baza legală
Regulamentul PNR, art 36

9. E permis s se facă tăieri de pădure într-un parc național?

În zonele de conservare durabilă (tampon) și în cele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale este legal să se execute unele lucrări silvice, inclusiv tăieri de arbori.
Baza legală
OUG 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, art. 22.
Regulamentul PNR, art. 9 (1) și (2)

Găsiți AICI harta parcului și detalii despre ce este permis/interzis, în funcție de zonarea internă

10. De ce se pășunează în Retezat? E legal să se facă acest lucru într-un parc național?

Pășunatul este o activitate tradițională, admisă în parcurile naționale, în zonele de: protecție integrală, conservare durabilă (tampon) și de dezvoltare durabilă. Pășunatul trebuie să respecte anumite reguli și condiții, impuse prin Planul de management.
În pajiștile unde nu se pășunează, dispare treptat flora montană bogată și specifică. Locul acesteia este luat de graminee înalte, care sufocă flora de pajişte. În parcurile naționale din occident, pentru păstrarea varietății floristice, se cosește sau se închiriază turme de animale domestice.
Păşunatul este Interzis în rezervația științifică, iar pășunatul cu capre este interzis pe tot teritoriul parcului.

Baza legală
OUG 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, art. 22, ali. (6), lit. c.
Regulamentul PNR, art. 13-15

11. De ce nu e permis să se meargă cu bicicleta pe traseele marcate? E nepoluantă!
Având roți înguste, bicicleta sapă ogașe pe traseele turistice. Apa provenită din ploaie sau topirea zăpezii adâncește eroziunea și spală stratul vegetal, ducând la deteriorări grave.

Baza legală
OUG 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, art. 53, alin. 1, lit. (i).

12.De ce nu pot face foc în PNR?

Majoritatea locurilor unde e permisă camparea sunt situate în fond forestier (unele fiind chiar în/lângă pădure). Aprinderea focului în fond forestier (indiferent cui aparține terenul) este interzisă, dar aceeaşi regulă se aplică şi în afara acestuia, la o distanță mai mică de 30 m de liziera pădurii. Din cauza vântului și favorizat de secetă, focul de tabără poate scăpa de sub control, ducând la grave incendii de pădure. Fiind o zonă greu accesibilă, mașina pompierilor nu poate ajunge să stingă incendiul. Poate fi pusă în pericol chiar și viața turiștilor.

Baza legală
Regulamentul PNR, art. 30;
Legea 171/2010 – Legea contravenţiilor silvice, art. 9.

13.De ce nu se fac locuri de parcare în parc?

Există locuri de parcare în parc, atât amenajate pe carosabil (majoritatea) cât şi unele sumar amenajate în afara acestuia. Administrația Parcului încearcă să limiteze suprafaţa pe care se resimte impactul traficului şi prezenţei auto. Un autovehicul, chiar dacă nu este în funcţiune, poate provoca urme în natură (urme de cauciucuri, scurgeri de ulei şi/sau combustibil, muzică de la radio, șamd ceea ce deranjează fiinţele de acolo, în special, animalele.

14.De ce nu avem voie să urcăm cu mașina de la Cârnic, la Pietrele?
În plus față de prevederile legale, menționăm că drumul este îngust și extrem de greu de parcurs. Se pot produce blocaje care să împiedice intervenția Salvamontului, Ambulanței, jandarmilor sau a pompierilor.

Baza legală
OUG 195/2005, art. 52 (2), d) și art. 96, al. 21
Regulamentul PNR, art. 43

15.E permis accesul cu ATVul, vehicul 4x4, motocicleta în PNR?

Vehiculele cu combustibil fosil pot fi folosite pe următoarele drumuri: Gura Apei – Gura Bucurei, Gura Apelor – Lăpuşnicul Mic, Gura Apelor – Râul Şes, Pui – Stâna de Râu şi Cheile Buţii – La Beci. În celelalte zone ale parcului, folosirea vehiculelor perturbă viața animalelor sălbatice și habitatele acestora, poluează, duce la erodarea solului şi creează un disconfort întregului ecosistem și vizitatorilor. Baza legală: OUG 195/2005, art. 52 (2), d)

16.De ce nu sunt coșuri și containere de gunoi pe trasee și în parcarea de la Gura Bucurei?
Prevederile legale în vigoare interzic abandonarea / depozitarea deșeurilor în ariile protejate. Amplasând containere/coșuri de gunoi am încuraja creșterea numărului contravenienților, aceștia riscând plata unor amenzi de min. 3000 de lei.
Vrem să evităm apariția urșilor gunoieri care, în căutarea mâncării, ar sfâșia corturile și rucsacurile turiștilor.
Baza legală
OUG 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, art. 53, alin. (1), lit. (m)
Regulamentul PNR, art. 31, a

17. De ce nu pot rupe flori din parc? Unele sunt niște buruieni!

Unele dintre plantele despre care credem că sunt buruieni pot fi plante rare sau protejate. Nefiind botaniști, n-avem de unde ști dacă acestea nu sunt ultimele exemplare dintr-o specie endemică.
Baza legală
OUG 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, art. 33, alin. (1), lit. (e)

18. Cum se rezolvă problema toaletelor în zonele de campare?

În Retezat nu există locuri de campare cu plată (amenajate cu utilități), ci doar zone unde este permisă camparea, în mod gratuit. Acestea nu dispun de niciun fel de utilități.

În locurile unde nu există toalete, în parcurile renumite ale lumii, se folosește metoda îngropării dejecțiilor proprii și a hârtiei igienice. Civilizat și igienic. Este recomandată și în Retezat.

În Retezat, multe din latrinele uscate care s-au construit au fost distruse (unele au fost sparte și folosite ca lemn de foc, altele au fost vandalizate din motive necunoscute). Acum există latrine uscate la Poiana Pelegii şi Zănoaga, iar recent s-a construit o nouă astfel de utilitate în Gura Bucurei, în partea dreaptă a parcării (privind spre amonte). Se caută o rezolvare şi pentru Bucura, dar condiţiile de acolo nu sunt propice (strat superficial de sol, stâncă foarte multă, la mică adâncime, lipsa vegetaţiei forestiere).

19. De unde pot cumpăra harta parcului?

De la centrele de vizitare şi de la punctul de intrare Gura Apelor.

20. De ce nu există mai multe panouri cu regulile de respectat în parc?

Fiindcă este contraindicată împânzirea parcului cu panouri. Există panouri la intrările în parc, care sunt refăcute la anumite intervale de timp și în funcție de posibilitățile financiare.
Informații privind regulile de respectat se pot obține foarte ușor de pe www.retezat.ro sau de pe site-urile cu specific montan.
Pe biletul de vizitare sunt enumerate principalele reguli de respectat.

 

 

SUS